Zajedno, ne ostavljajući nikoga iza sebe, moramo se izboriti protiv ove pandemije

Federacija Evropskih Mladih Zelenih, čija je Zelena omladina Srbije članica objavila je saopštenje i deset zahteva u vezi sa odgovorom na trenutnu krizu:

Zbog pandemije Kovid-19, prethodnih par nedelja doživljavamo svet kao nikada do sada. Sa jedne strane, suočavamo se sa ogromnim gubicima i žrtvama. Sa druge, svedočimo kako jedino ujedinjeni iza nauke, solidarnosti i zdravog razuma možemo da prevaziđemo krizu.

Kao i mnoge druge krize, ova pandemija nesrazmerno pogađa i to najviše one najugroženije u društvu. Za Kovid-19, to se posebno odnosi na starije i one sa hroničnim bolestima, ali neravnopravan pristup medicinskoj nezi i socijalnoj zaštiti takođe ugrožava i izbeglice, migrante, beskućnike, zatvorenike, grupe ljudi sa nižim primanjima i nezaposlene, žene* i LGBTQI+ zajednicu, osobe sa invaliditetom i etničke manjine.

Dok gledamo kako se situacija razvija pred našim očima, uočavamo šta bi budućnost nosila za sve nas ukoliko ne budemo rešili klimatsku krizu i ukoliko društvo bude ostavljeno da se muči sa podmirivanjem najosnovnijih potreba. Takođe, vidimo i izuzetan otpor, brigu i ljubaznost od strane ljudi. Inicijative poput #FlattenTheCurve , ljudi koji idu u samoizolaciju dobrovoljno, udruženja koja brinu o starijima i ugroženima, izvedbe koncerata i pevanje po balkonima, krovovima i ulicama za podizanje morala po celoj Evropi, pokazuju kolektivnu solidarnost. Jasno je da ujedinjeni ljudi nikada neće biti podeljeni!

Zajedno, ne ostavljajući nikoga iza sebe, moramo se izboriti protiv ove pandemije. Ovo nije problem Kine, Italije, Irana ili Francuske, već globalni problem koji se može prevazići samo ako delujemo zajedno. Zbog toga postavljamo sledeće zahteve, tokom trajanja pandemije, kako bi podržali trenutne globalne i evropske napore protiv Kovida-19.

10 zahteva:

1. Brzo i sveobuhvatno uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka, koji bi se distribuirao direktno svim evropskim građanima i građankama.

2. Pravo na stanovanje jedno od osnovnih ljudskih prava. Tražimo obustavljanje svih deložacija, da se zamrznu sve stambene najamnine i sve komercijalne najamnine malih i srednjih preduzeća. Obezbediti siguran dom bekućnicima, tako što će se po potrebi koristiti i prazni hoteli, kancelarije ili kuće.

3. Zamrznuti sva hipotekarna plaćanja, kamate na kreditnim karticama i druge isplate kredita i duga, uključujući i dug za obrazovanje.

4. Zabraniti otpuštanje ljudi i isplaćivati one koji nisu u mogućnosti da rade trenutno; prepoznati da zaposleni u prodavnicama i oni koji rade isporuke pružaju vitalne usluge, stoga osigurati da isti dobiju potrebnu zaštitnu opremu zbog bezbednosti na poslu.

5. Iako bi privremena ograničenja osnovne slobode pojedinaca mogla biti opravdana pod uslovom da su proporcionalna i vremenski ograničena kao deo hitnih mera, protivimo se ratnoj retorici koju koriste šefovi država, kao i jednostranom uvođenju unutrašnjih granica i granice Šengena.

6. Trenutne mere na granicama ne bi trebalo da utiču na pravo na azil, pravo na spajanje porodice ili porodični život. Stanovnicima koji nisu EU državljani/ke, a trenutno su u Evropskoj Uniji sa kratkoročnim vizama, trebalo bi automatski odobriti produžetak Šengen vize za vreme trajanja graničnih ograničenja, pritvorni centri treba da se isprazne, a migrante treba premestiti odmah u sigurna okruženja unutar EU.

7. EU i njene države članice treba da započnu formalnu saradnju za korišćenje nacionalnih i EU fondova, medicinske opreme i lečenja pacijenata. Ova solidarnost se treba proširiti na sve susedne zemlje i one koje rade na pristupanju EU.

8. Ova pandemija je globalna kriza. Odmah treba prekinuti sve forme ksenofobije i rasizma. Evropska unija mora biti spremna da pruži međunarodnu podršku putem novčanih sredstava i medicinske opreme ako i kada Kovid-19 pogodi siromašnije zemlje (naročito one u zonama sukoba). Humanitarna pomoć ne bi trebalo da se smanjuje ili zaustavi zbog trenutne krize.

9. Adresirati intersekcionalnost krize: žene, osobe sa invaliditetom, migranti, siromašni, LGBTQ+ zajednica i etničke manjine su uvek ostavljeni po strani za vreme krize i vlade moraju da obezbede mere za ranjive zajednice tako da one prve pristupaju pomoćnim resursima. Izveštaje o povećanju rodno-zasnovanog nasilja treba shvatiti ozbiljno, službe koje pružaju podršku i skloništa za hitne slučajeve treba da ostanu otvorene i treba ih podržati tako da mogu da nastave da pružaju zaštitu ugroženima.

10. Napori u borbi protiv krize Kovid-19 ne treba da ometaju borbu protiv klimatskih promena. Treba osigurati da ulaganja tokom i nakon krize ne doprinose uništavanju životne sredine i treba da se držimo plana zagovarajući pravi klimatski zakon.

Kako smo svedočili dešavanjima tokom globalne finansijske krize u 2008. godini, brinemo da će se ekonomska kriza koja će vrlo verovatno uslediti nakon Kovid-19 pandemije, koristiti kao izgovor za sprovođenje mera štednje koje će produbiti nejednakosti u našem društvu. Mere štednje iz 2008. godine koje su primenile EU članice su doprinele pogoršanju javnih zdravstvenih usluga koje su nam sada preko potrebne. Ova zdravstvena kriza nam ukazuje na vrednost socijalne Evrope, za koju ćemo nastaviti da se borimo tokom i nakon pandemije.

Prevela: Elena Petrovska