Impressum

Okvir – Glasnik za održivi pogled

Kontakt: glasnikokvir@gmail.com

Urednik: Predrag Momčilović, predragmomcilovic@gmail.com

Okvir je platforma koju je pokrenula Zelena omladina Srbije sa ciljem približavanja zelene politike javnosti. Stavovi izneseni u tekstovima ne izražavaju nužno stavove Zelene omladine Srbije.

Creative Commons License
Okvir je licenciran u skladu sa Creative Commons Attribution 4.0 International License..